Komunikacja miejska w Krakowie

Rodzaje biletów:- jednoprzejazdowe,- czasowe,- weekendowy,- miesięczne,- semestralne,- dla osób bezrobotnych,- socjalne,Osoby uprawnione do zniżek:- studenci szkół wyższych,- uczniowie szkół gimnazjalnych, ponad-gimnazjalnych, policealnych do ukończenia 24 roku życia,- dzieci od lat 4-ech do rozpoczęcia obowiązku szkolnego,- kombatanci,- emeryci,- osoby niepełnosprawne,Formy płatności

Read more